Frankrike guide

Frankrikes historia

Frankrike har en turbulent historia som har präglats av inre motsättningar och konflikter med grannstaterna, främst Storbritannien och Tyskland.
Omkring 4500 f. Kr började jordbrukssamhällen uppstå kring Frankrikes flodsystem. Kring 1000 f. Kr började kelterna att befolka dagens Frankrike. De utvecklade den första någorlunda högt stående civilisationen i området, men år 51 f. Kr trängde romarna in i det keltiska Gallien. En orolig tid följde därefter med omfattande folkvandringar och intrång av olika germanfolk. År 490 f. Kr lyckades kung Klodvig ena Frankrike och Frankerriket uppstod. Karl de store utvidgade detta rike med landvinningar åt söder och öster under 800 –talet. Under den här tiden växte kärnan till dagens Frankrike fram och feodalsystemet utvecklades. I slutet av 1000 –talet började engelsmännen under Vilhem av Normandie att lägga under sig vissa franska provinser, bland annat Aragonien och Normandie. Det krävdes lång tid av blodiga konflikter och krig innan det engelska inflytandet kunde brytas i det så kallade hundraårskriget (1337 –1453).
Efter stora inledande franska motgångar framträdde bondflickan Jeanne d árc, som sades vara vägledd av gud. Fransmännen enandes kring denna nationalsymbol och återtog de flesta städerna som förlorats till engelsmännen. Slutligen kunde Frankrike få en fördelaktig fred.

Frankrike inledde därefter en blomstringsperiod under Frans I. Nationalstaten stärktes och landet blev på 1600 –talet under ”solkungen” Ludvig XIV Europas ledande stat. Fransk kultur och kom att få stort inflytande på hela Europa. En nedgångsperiod inleddes med att Frankrike förlorade sina nordamerikanska kolonier år 1763. Kungamakten försvagades och år 1789 utbröt den franska revolutionen med stormningen av Bastiljen den 14 juli. Adelns privilegier avskaffades och den första republiken utropas. Under denna tid hamnar Frankriken i krig med grannstaterna som fruktar att revolutionen ska sprida sig till dem.

Napoleon tar under denna tiden makten i Frankrike och låtar kröna sig till kejsare år 1804. Frankrikes arméer lägger under det militära geniet Napoleon under sig stora delar av Europa. Invasionen av Ryssland 1812 blir dock början till slutet för Napoleon och han besegrades slutligen vid Waterloo år 1815. Kungadömet kom därefter att återupprättas men avskaffades på nytt efter februarirevolutionen år 1848. Andra republiken utropas men de konservativa krafterna får ånyo övertaget och republiken omvandlas till Andra kejsardömet. Frankrike lider därefter ett svårt nederlag mot Tyskland i fransk – tyska kriget år 1870 –71. Tredje republiken utropas 1870. Den socialistiska Pariskommunen går dock ett blodigt slut mötes, men republiken består denna gången. Frankrike skaffar sig under den här tiden ett omfattande kolonialvälde och uppträder på nytt som stormakt. Frankrike dras genom det tyska anfallet 1914 in i första världskriget (1914 – 1918). Kriget blir oerhört kostsamt för Frankriken som förlorar 2 miljoner invånare. Landet tillhör dock segrarmakterna och återfår områden som tagits av tyskarna under kriget 1870 –71. Under 1930 –talet dras Frankrike in den världsomfattande ekonomiska depressionen. Arbetslösheten medför starka sociala spänningar och landet vänster enas som ”folkfronten”. År 1940 anfaller Hitlers Tyskland det oförberedda Frankrike och landet ockuperas delvis av Tyskland fram till 1944. Charles de Gaulle utropar fjärde republiken år 1946. Täta regeringskriser följer under den här tiden samtidigt som landet förlorar sina kolonier i Afrika och Indokina. År 1958 lösgör sig Algeriet och från Frankrike vilket medför ett smutsigt och blodigt krig. Charles de Gaulle stärker sin presidentmakt under femte republiken. En omfattande studentrevolt skakar Frankrike i maj 1968. Vänstern kommer till makten under Mitterand år 1981. Den följs av högerregering under Chirac 1995. Både inrikes – och utrikespolitiskt har tiden under Chirac varit stormig; omfattande strejker har följt på Chiracs ekonomiska åtstramningar och Frankrike har kritiserats för kärnvapenprov i Stilla Havet.

Frankrike har varit en av de tongivande medlemmarna i det europeiska samarbetet ända sedan kol –och stålunionen inledde det samarbete som utvecklades till EU. Landet är även medlem av Nato, men landets ledare har alltid månat om att vårda Frankrikes historia och oberoende och förhållandet till supermakten USA har efter andra världskriget periodvis varit ansträngd.