Frankrike guide

Franska konstnärer

Frankrike har alltid haft en framstående position inom konsten och många franska konstnärer har uppnått världsrykte. Vi ska här presentera några av Frankrikes främsta konstnärer genom tiderna.
Claude Monet (1840 – 1926) var en konstnär som föddes i Paris och betecknas som en pinojär för impressionismen. Hans målning Impression soleil levant från 1872 gav namn åt hela rörelsen. Monet växte upp i Le Havre och började här måla i unga år. Senare studerade han konst på universitetet i Paris och där mötte han andra framstående konstnärer som Alfred Sisley och Pierre – August Renoir. Monet utvecklade en ny teknik där han genom att måla effekterna av ljus utomhus med brytna färger och snabba penseldrag, det som senare utvecklades till impressionism. Monet gjorde sviter med målningar av samma motiv i olika ljus. Bland hans mest berömda verk finns Katedralen i Rouen (1896 – 97) och Näckrosdammarna. Monet plågades av dålig hälsa under större delen av livet – både mental och fysisk –men trots detta uppnådde han den aktningsvärda åldern av 86 år. En annan av impressionismens stora mästare var Alfred Sisley. (1839 –1899). Han var av engelsk härkomst och företog under sin ungdom flera resor till England. Han målade landskap i friska, klara färger. Han var en mästare på att fånga de omedelbara snabbt flyende ögonblicken vilket kan ses i hans verk högvattnet vid Marley från 1880-talet. En annan berömd fransk målare var Edouard Manet (1832 –1883). Manet hade under sin konstnärskarriär svårt att nå publik framgång. Detta berodde till stor del på att han ofta målade nakna kvinnliga gestalter. Manet utmärktes av brist på intresse för målningens motiv och betonade starkt konstnärens totala frihet när det gäller valet färger och valörer. Hans mest berömda målning var Spansk gitarrspelare från 1860. Det var också den enda målning som han fick något erkännande för under sin livstid. Eftertiden har sett annorlunda på Manet och hans brytande av konventioner och utmanande av den akademiska traditionen i Frankrike. En mångsidig konstnär var Henri Matisse (1869 –1954). Matisse arbetade med varierande uttrycksmedel och material, huvudsakligen var han dock målare. Ursprungligen hade Matisse tänkt sig en karriär som jurist, han inledde studier i juridik i Paris men hoppade av under en sjukdomsperiod och började måla. Matisse utvecklade en ytmässig, dekorativ konst med lysande kolorit, rytmisk och linjeren, präglad av intensiv livsglädje. Matisse hade en enastående känsla för form och färg och var en mycket produktiv konstnär. Han kom att bli en av den moderna konstens viktigaste stilbildare. På Nationalmuseum i Paris kan man beskåda många av hans verk. En annan fransk mästare var Gustav Doré (1832 –1883). Han var både tecknare, konstnär och grafiker. Han är mest känd för sina i trästick utförda illustrationer i en bibelgåva från 1866, denna går under benämningen Dorés bibel. Han illustrerade även Dantes Gudomliga komedi. Sammanlagt illustrerade han över 200 verk under sin relativt korta karriär. Han ligger begravd i Paris.